Εισαγωγή σε έννοιες του Hardware Φεβρουαρίου

Εισαγωγή σε έννοιες του Hardware

 

Καθημερινά, η ανάγκη για γνώση νέων εννοιών της τεχνολογίας αυξάνεται. Έχουμε κατακλυστεί από υπολογιστές οι οποίοι γίνονται όλο και πιο αναγκαίοι στην εργασία μας αλλά και στην προσωπική μας ζωή. Πάμε να διασαφηνίσουμε κάποιες από αυτές τις έννοιες.

Κατ’ αρχήν πρέπει να πούμε ότι κάθε υπολογιστής αποτελείται από hardware (υλικό μέρος) και software (λογισμικό μέρος, άυλο, τα προγράμματα).

Παρακάτω θα περιγράψουμε τα κυριότερα μέρη του υλικού ενός υπολογιστή. Προφανώς δεν χρειάζεται να πούμε τι είναι η οθόνη, το κουτί του υπολογιστή, τα ηχεία, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, αλλά και οι περιφερειακές συσκευές, όπως είναι ο εκτυπωτής, ο σαρωτής και άλλες εξωτερικές μονάδες, όλα αυτά όμως, αποτελούν επίσης κομμάτια του hardware αφού είναι υλικά.

«Μπαίνουμε» μέσα στο κουτί του υπολογιστή λοιπόν για να δούμε πρώτα απ’ όλα τη …

Μητρική πλακέτα (Motherboard, Mainboard):

Η μητρική πλακέτα είναι το κύριο σύστημα κυκλωμάτων του υπολογιστή. Εδώ προσαρμόζονται σε ειδικές θέσεις (slots) ο επεξεργαστής, η κύρια μνήμη, η κάρτα γραφικών, η κάρτα ήχου, ο σκληρός δίσκος, η μονάδα CD/DVD ROM και πιθανόν και άλλες μονάδες οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ειδικών διαύλων (buses).

 

Εικόνα 1: Μητρική πλακέτα

Επεξεργαστής (microprocessorCPU)

΄Ένα από τα πιο σημαντικά μέρη ενός υπολογιστή και ταυτόχρονα ένα από αυτά που πάντα προσέχουμε περισσότερο, είναι ο επεξεργαστής, που θεωρείται το ο εγκέφαλος του υπολογιστή. Είναι ένα πολύπλοκο κομμάτι μικροσκοπικών ηλεκτρονικών και συχνά λέγεται και κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit – CPU). Η μονάδα αυτή παίζει τον κεντρικό ρόλο πίσω από όλες τις λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής. Διαβάζει εντολές (commands) από τη μνήμη, τις εκτελεί, ελέγχει τις μονάδες εισόδου και εξόδου του υπολογιστή, επικοινωνεί άμεσα με το λειτουργικό σύστημα και παίρνει μέρος στην εκτέλεση όλων των προγραμμάτων.

 

Εικόνα 2: Επεξεργαστής

Μνήμη RAM

Η κύρια μνήμη κρατά όλη την “ενεργή” πληροφορία, την οποία χρησιμοποιεί ο υπολογιστής. Όταν κλείνουμε τον υπολογιστή η μνήμη αυτή χάνει τα δεδομένα της. Κάθε πρόγραμμα ή αρχείο δεδομένων που ανοίγουμε, χρησιμοποιεί ένα μέρος της κύριας μνήμης. Όταν κλείσουμε το πρόγραμμα ή το αρχείο, η περιοχή αυτή αδειάζει και είναι διαθέσιμη για άλλες χρήσεις. Γενικά, όσο περισσότερη από αυτή τη μνήμη έχει ένας υπολογιστής, τόσο περισσότερα πράγματα μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και με μεγαλύτερη ταχύτητα.

 

Εικόνα 3:Μνήμη RAM

 

Σκληρός δίσκος (Hard disk)

Ο σκληρός δίσκος είναι η “μακροχρόνια μνήμη” του υπολογιστή. Στον σκληρό μας δίσκο είναι αποθηκευμένα το λειτουργικό σύστημα, όλα τα προγράμματα και όλα τα δεδομένα μας. Στις μέρες μας έχουν αναπτυχθεί αρκετά σε ταχύτητα και σε χωρητικότητα, επιτρέποντας όλο και μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα προγράμματα να τρέχουν στους σημερινούς υπολογιστές.

Πρόκειται για ένα μαγνητικό μέσο αποθήκευσης το οποίο «κρατάει» τα δεδομένα μας και μετά το κλείσιμο του υπολογιστή, αντίθετα με τη μνήμη RAM.

 

Εικόνα 4: Σκληρός δίσκος

Κάρτα γραφικών

Η κάρτα γραφικών είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε βλέπουμε στην οθόνη. Εσωτερικά, μία κάρτα γραφικών έχει μια ειδική μνήμη που ονομάζεται μνήμη γραφικών καθώς κι ένα δικό της μικροεπεξεργαστή, ο οποίος αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος επεξεργασίας της εικόνας. Στη μνήμη της κάρτας γραφικών, αποθηκεύεται πληροφορία, η οποία αναπαριστά ότι εμείς βλέπουμε στην οθόνη. Αν κοιτάξουμε πολύ κοντά στην οθόνη, μπορούμε να δούμε ότι κάθε εικόνα αποτελείται από μικρές κουκίδες που ονομάζονται εικονοστοιχεία (pixels). Κάθε εικονοστοιχείο έχει το δικό του χρώμα και φωτεινότητα, πληροφορίες που αποθηκεύονται στη μνήμη της κάρτας γραφικών. Όταν ο υπολογιστής θέλει να απεικονίσει κάτι, υπολογίζει το πως πρέπει να αλλάξει το χρώμα και τη φωτεινότητα των διαφορετικών εικονοστοιχείων και αλλάζει τις τιμές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας γραφικών. Κατόπιν, οι τιμές αυτές αναπαριστώνται στην οθόνη. Με απλά λόγια, αν θέλουμε να επεξεργαζόμαστε εικόνα ή βίντεο ή να παίζουμε παιχνίδια, χρειαζόμαστε μια καλή κάρτα γραφικών, με μεγάλη μνήμη και υψηλή τιμή.

 

Εικόνα 5: Κάρτα γραφικών

 

Κάρτα ήχου

Ότι κάνει η παραπάνω κάρτα για την εικόνα, κάνει και η κάρτα ήχου για τον ήχο. Αν θέλουμε να επεξεργαζόμαστε μουσική ή ήχο γενικότερα ή να ηχογραφούμε σε καλή ποιότητα ή να παρακολουθούμε ταινίες με ήχο Dolby digital και πολλά ηχεία, χρειαζόμαστε μια καλή κάρτα ήχου.

 

Εικόνα 6: Κάρτα ήχου

Οδηγός CD/DVD – ROM

Το CD-ROM συμβολίζει τα αρχικά των λέξεων (Compact Disk – Read Only Memory / Οπτικός Δίσκος – Μνήμη Ανάγνωσης Μόνο). Όπως λέει και το όνομα, οι οδηγοί αυτοί, χρησιμοποιούν οπτικούς δίσκους, ίδιους με αυτούς που περιέχουν μουσική και κυκλοφορούν στην αγορά, για να αποθηκεύουν πληροφορίες. Επίσης, στους δίσκους αυτούς μπορούμε μόνο να διαβάζουμε πληροφορίες (και όχι να γράφουμε) που έχουν τοποθετηθεί μια φορά και μένουν απαράλλαχτες. Σήμερα τα CD-ROMs είναι από τα πιο δημοφιλή μέσα αποθήκευσης για προγράμματα, παιχνίδια και είναι το ιδανικό μέσο για αποθήκευση πληροφορίας πολυμέσων, όπως video, μουσική, και μεγάλα αρχεία γραφικών.

DVD (Digital Versatile Disc), δηλαδή Ψηφιακός Ευέλικτος Δίσκος ή Ψηφιακός Πολυμορφικός Δίσκος, είναι ένα οπτικό μέσο αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας. Συνήθως χρησιμοποιείται για την αποθήκευση εικόνας, ήχου, δεδομένων και κυρίως βίντεο. Τα DVD μοιάζουν πολύ με τα CD καθώς έχουν το ίδιο σχήμα (με διάμετρο 120 ή σπανιότερα 80 χιλιοστά) αλλά έχουν μορφοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να χωρούν πολύ περισσότερα δεδομένα από ένα CD.

 

Εικόνα 7 CD/DVD – ROM

 

Τροφοδοτικό

Μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα του δικτύου σε συνεχές για χρήση από τα διάφορα εξαρτήματα του υπολογιστή. Δίνει τάσεις±12v, ±5v, ±3.3V. Το μέγεθός του καθορίζεται από τα Watt εξόδου του.

 

Εικόνα 8: Τροφοδοτικό

 

Σε επόμενα τεύχη θα μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για τις διάφορες συσκευές, θα δίνουμε παραδείγματα και θα κάνουμε διάφορες συγκρίσεις.

 

 

Γιάννης Θέμελης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *