Ο νόμος του Μέρφυ & οι υπολογιστές – Μάρτιος 2010


Ο νόμος του Μέρφυ & οι υπολογιστές

 

Ψηφιακοί κανόνες

 

  1. Αν είσαι χρήστης αντιμέτωπος με υπολογιστή, κατασκευαστή υλικού ή προγραμματιστή, είσαι χαμένος από χέρι.

  2. Αν είσαι κατασκευαστής υλικού αντιμέτωπος με υπολογιστή, χρήστη ή υπολογιστή, είσαι χαμένος από χέρι.

  3. Αν είσαι προγραμματιστής αντιμέτωπος με υπολογιστή, κατασκευαστή υλικού ή χρήστη, είσαι χαμένος από χέρι.

 

Επέκταση

 

Αν υπάρξει ποτέ περίπτωση να μην είναι νικητής ο υπολογιστής, τότε νικητής θα είναι το λογισμικό ή οι περιφερειακές συσκευές ή στην καλύτερη περίπτωση η μπρίζα.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, στη συνέχεια θα ασχοληθούμε κυρίως με τους νικητές της μάχης: το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή και ειδικότερα με την εγκληματικών συνεπειών συγκέντρωσή τους στο επονομαζόμενο διαδίκτυο.

Κάθε κάτοχος υπολογιστή γνωρίζει ότι δεν είναι μονάχα τα δεινά της τεχνολογίας που τον περιμένουν, αλλά απειλείται και από πρόσθετους κινδύνους, από τους λογόμενους «φίλους». Με λίγα λόγια: ο συνδυασμός δόλιας τεχνολογίας και ερασιτεχνικών «πληροφορικάριων» είναι που σκοτώνει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *