Αυξήστε απο λίγο έως πολύ την ταχύτητα του KDE

Αυξήστε απο λίγο έως πολύ την ταχύτητα του KDE

 

και όχι μόνο…

 

Πατάμε Alt+F2 και εκτελούμε: kquitapp plasma-desktop

Μόλις δούμε μαύρη οθόνη, χωρίς πανικό (:P), πατάμε και πάλι Alt+F2 και εκτελούμε: plasma-desktop –graphicssystem raster

Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά που ανοίγει το σύστημα. Διαφορετικά μπορούμε να φτιάξουμε έναν εκκινητή μέσα στο

~/ .kde/Autostart/

\item

 

Πατάμε Alt+F2 και εκτελούμε: kdebugdialog

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε το Disable all Debug output και πατάμε OK.

Αν έχουμε πρόβλημα με κάποια εφαρμογή, θα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε εκ νέου για να δούμε τις καταγραφές της αποσφαλμάτωσης (debug output).

 

\item

 

Μπορούμε να μεταφέρουμε το /tmp σε tmpfs.

Το /tmp είναι ο κατάλογος όπου γράφονται τα προσωρινά αρχεία για όλες σχεδόν τις εφαρμογές. Τα περιεχόμενά του διαγράφονται μετά από κάθε επανεκκίνηση. Το tmpfs, από την άλλη, είναι τύπος συστήματος αρχείων που χρησιμοποιεί την εικονική μνήμη αντί για τον δίσκο.

 

 

 

Τι πρέπει να κάνουμε;

Ως υπερχρήστες, επεξεργαζόμαστε το /etc/fstab και προσθέτουμε την γραμμή:

tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid, noexec,mode=1777 0 0

Αποθηκεύουμε και κάνουμε επανεκκίνηση.

 

 

Μετά από μια αναβάθμιση του kde, κάποιες ρυθμίσεις που έχουμε κάνει στο plasma μπορεί να μην είναι συμβατές με τη νέα έκδοση και να δημιουργούν προβλήματα σε επιδόσεις και σταθερότητα.

Η καλύτερη λύση είναι να επιστρέψουμε στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις της νέας έκδοσης και να αρχίσουμε εκ νέου την παραμετροποίηση.

Αυτό γίνεται διαγράφοντας τα αρχεία που θα μας εμφανίσει η εντολή:ls $\sim$/.kde/share/config/ | grep plasma }

Στην συνέχεια, θα πρέπει να αποσυνδεθούμε και να συνδεθούμε εκ νέου στο kde.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *