Προγραμματιστικά προβλήματα – Οκτώβριος 2010

 

Προγραμματιστικά προβλήματα – Οκτώβριος 2010

 

 1. Εναλλαγή μεταβλητών

 

Γράψτε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C, το οποίο να αλλάζει μεταξύ τους τα περιεχόμενα 3 μεταβλητών χωρίς τη χρήση άλλης μεταβλητής (temp, ή άλλης)

 

 

 

  1. Loop Quiz

 

Απαντήστε με ακρίβεια και προσοχή στις παρακάτω ερωτήσεις

 1. Ποια είναι η τελική τιμή του χ, όταν εκτελείται ο κώδικας: int x; for(x=0; x<10; x++) {} i;
  A. 10
  B. 9
  C. 0
  D. 1

 2. Πότε εκτελείται το code block: while(x<100) ;
  A. Όταν το χ είναι μικρότερο του 100
  B. Όταν το χ είναι μεγαλύτερο του 100
  C. Όταν το χ είναι ίσο με 100
  D. Όποτε θέλει

 3. Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις δεν αποτελεί συντακτικό δομής επανάληψης;
  A. For
  B. Do while
  C. While
  D. Repeat Until

 4. Πόσες φορές είναι σίγουρο ότι θα τρέξει ένα loop της μορφής Do while;

A. 0
B. Άπειρες
C. 1
D. Ποικίλει

 

 

 1. Για ακόνισμα του μυαλού

 

Το δαχτυλίδι

 

Κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής έρευνας, ο Αστυνόμος Σαΐνης ανέκρινε 5 κακοποιούς για να βρει ποιος απ’ αυτούς έκλεψε το δαχτυλίδι της Κας Ησυχοπούλου.

Σας παραθέτουμε μια περίληψη της ανάκρισης:

 

Ατσίδας: Δεν ήταν ο Βράχος

Ήταν ο Κάβουρας

Κάβουρας: Δεν ήταν το Στιλέτο

Δεν ήταν ο Βράχος

Στιλέτο: Ήταν ο Βράχος

Δεν ήταν ο Ατσίδας

Τζιμάνι: Ήταν το Στιλέτο

Ήταν ο Κάβουρας

Βράχος: Ήταν το Τζιμάνι

Δεν ήταν το Ατσίδας

Ήταν επιβεβαιωμένο ότι κάθε κακοποιός είπε ακριβώς ένα ψέμα.

Ποιός έκλεψε το δαχτυλίδι της Κας Ησυχοπούλου;

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *