Ο νόμος του Μέρφυ και οι Υπολογιστές – Νοέμβριος 2010

 

Ο νόμος του Μέρφυ και οι Υπολογιστές – Νοέμβριος 2010

 

Το ερώτημα του Μορσχάουζερ

Υποστήριξη; Τι είναι αυτό;

Ένα ερώτημα στο οποίο κανείς δεν έχει μπορέσει μέχρι σήμερα να απαντήσει.

Για να μην είναι μόνα τα προγράμματα των εφαρμογών αντιμέτωπα με την οργή του χρήστη και του προγραμματιστή, υπάρχει το λειτουργικό σύστημα και βέβαια το GUI. Εδώ ισχύει η….

 

Γενική γνώση για τα GUI

Η γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) είναι η επιτυχημένη προσπάθεια να βελτιστοποιηθούν οι βλάβες του υλικού των υπολογιστών, των περιφερειακών, του περιβάλλοντος ανάπτυξης, των γλωσσών προγραμματισμού, των προγραμμάτων των χρηστών αλλά και των εργαλείων ούτως ώστε μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης να προστεθούν νέα και περισσότερο καταστροφικά σφάλματα και βλάβες στο σύστημα.

 

Βασική αρχή του λογισμικού

Όλα τα μεγάλα προγράμματα υλοποιήθηκαν εξαιτίας σοβαρών προγραμματιστικών λαθών.

 

1η συνέπεια της βασικής αρχής λογισμικού

Κάθε πρόγραμμα έχει λάθη.

 

2η συνέπεια της βασικής αρχής λογισμικού

Κάθε πρόγραμμα έχει ένα κόμη λάθος

 

3η συνέπεια της βασικής αρχής λογισμικού

Η διόρθωση ενός λάθους συνεπάγεται τη δημιουργία δύο νέων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *