Μήνυμα του εκδότη Το μεσοπρόθεσμο (ξεπούλημα)


Μήνυμα του εκδότη

Το μεσοπρόθεσμο (ξεπούλημα)

 

Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού σαν χώρα. Και τι κάναμε; Πέσαμε στον γκρεμό. Η πολιτική εξουσία των 300, συνεχίζει ακάθεκτη το ξεπούλημα της χώρας. Τώρα μάλιστα το έκανε και πιο επίσημο. Έβαλε ακόμα περισσότερες σφραγίδες και υπογραφές, δεσμεύοντας εμάς, τα παιδιά μας και ίσως και τα αγέννητα εγγόνια μας να πληρώνουν χρέη από δανεικά που “έφαγαν” κάποιοι άλλοι. Για όσους από σας δεν γνωρίζετε τι εστί Μνημόνιο 2, επιλεκτικά σας λέμε τα εξής:

1. “Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα: κινητές αξίες εταιρειών, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών.”

Σχόλιο: Για να το πούμε απλά δηλαδή, πωλείται η περιουσία των τοπικών αυτοδιοικήσεων, πωλούνται τα διαιώματα εκμετάλλευσης των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων, των αιγιαλών κ.λ.π, αλλά και ο ορυκτός πλούτος της χώρας.

2. Σε άλλο κομμάτι του περιβόητου Μνημονίου 2, διαβάζουμε: “Με απόφαση της ίδιας Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και να περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα, για τους σκοπούς της

παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, και άλλα περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων της προηγουμένης παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών από τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Α.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

Σχόλιο: ∆ηλαδή το δημόσιο, δεν έχει κανένα δικαίωμα ουσιαστικά σε κανέναν πόρο πλέον και στο

μέλλον, προβλέπουν με μία απόφαση μιας Επιτροπής να προσθέτουν στο Ξεπούλημα και ό,τι άλλο παρέλειψαν τώρα.

Αλλά γιατί σας τα λέω, κατεβάστε το Μνημόνιο 2 από δω με σχόλια και θαυμάστε μόνοι σας τι υπέγραψαν οι πολιτικοί μας.

Στην αρχαία Ελλάδα, η υστεροφημία ήταν ένα μέγιστο αγαθό που επιθυμούσαν όλοι οι τότε πολίτες. Για τους αρχαίους έλληνες, η καλή φήμη στις μελλοντικές γενιές ήταν κάτι πολύ σπουδαίο κι έτσι όλοι προσπαθούσαν με λόγια και με έργα να την αποκτήσουν κι ας μην την απολάμβαναν όντας ζωντανοί.

Προφανώς αυτές οι εποχές της πνευματικότητας και των ανώτερων ιδανικών έχουν περάσει ανεπιστρεπτί από την Ελλάδα.

 

Νίκος Κούκος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *