ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

agent : πράκτορας. Πρόγραμμα που εκτελεί μια παρασκηνιακή εργασία για το χρήστη και τον ειδοποιεί όταν έχει εκτελεστεί η εργασία ή έχει προκύψει κάποιο αναμενόμενο συμβάν. Πρόγραμμα που κάνει αναζητήσεις σε αρχειοθήκες ή άλλα αποθετήρια πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα που έχει ορίσει ο χρήστης.Οι πράκτορες τέτοιου είδους χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στο Διαδίκτυο και κάνουν κατά κανόνα αναζητήσεις σε ένα μόνο τύπο αποθετηρίου πληροφοριών, όπως π.χ. άρθρα σε ομάδες συζητήσεων.Ένας τύπος πράκτορα που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο είναι οι «αράχνες»(spiders) .Στις εφαρμογές πελάτη/ διακομιστή, μια διεργασία που μεσολαβεί ανάμεσα στον πελάτη

apache : Δωρεάν λογισμικό HTTP( ιστού), ανοιχτού πηγαίου κώδικα, το οποίο κυκλοφόρησε το 1995 από την Apache Group ως επέκταση και βελτίωση του παλιότερου λογισμικού HTTPd του Εθνικού κέντρου Εφαρμογών Υπερυπολογιστών. Το Apache έχει γίνει δημοφιλές σε συστήματα UNIX και συναφή, μεταξύ των οποίων και το Linux λειτουργεί επίσης στα Windows NTκαι σε άλλα λειτουργικά συστήματα όπως το BeOS.Επειδή το λογισμικό διακομιστή βασίστηκε σε υπάρχοντα κώδικα στο οποίο έγιναν αλλεπάλληλα «μπαλώματα», πήρε το όνομα «A patchy server»(διακομιστής γεμάτος μπαλώματα, κατά λέξη) και από εκεί γεννήθηκε, λόγω της ηχητικής ομοιότητας, το όνομα Apache, που έγινε και επίσημο όνομα.

 

artificial intelligence : τεχνητή νοημοσύνη. Κλάδος της πληροφορικής που επιδιώκει να μπορέσουν οι υπολογιστές να προσομοιώσουν διάφορες πτυχές της ανθρώπινης νοημοσύνης, όπως π.χ. η αναγνώριση ομιλίας, η λογική παραγωγή, η συναγωγή συμπερασμάτων, η δημιουργική απόκριση, η ικανότητα μάθησης από την πείρα, και η ικανότητα συναγωγής συμπερασμάτων από ατελείς πληροφορίες. Δύο κοινές περιοχές της έρευνας τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι τα έμπειρα συστήματα και η επεξεργασία φυσικών γλωσσών.

 

authentication πιστοποίηση αυθεντικότητας. Σε ένα πολυχρηστικό λειτουργικό σύστημα ή δίκτυο, η διαδικασία με την οποία επικυρώνει τα στοιχεία που δηλώνει ο χρήστης για να συνδεθεί. Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη παραβάλλονται με έναν κατάλογο εξουσιοδοτήσεων και, αν το σύστημα διαπιστώσει ότι ταιριάζουν, χορηγείται πρόσβαση στην έκταση που προσδιορίζει ο κατάλογος αδειών για το συγκεκριμένο χρήστη.

autonomous agent : αυτόνομος πράκτορας. Λογισμικό ή ρομπότ που είναι κανό για ανεξάρτητη δράση σε ανοιχτό, μη προβλέψιμο περιβάλλον. Οι αυτόνομοι πράκτορες, που συχνά αναφέρονται και ως ευφυείς πράκτορες ή απλώς πράκτορες διεκπεραιώνουν κάποια αυτόματη διαδικασία που μπορεί να επικοινωνεί με άλλους πράκτορες ή εκτελούν διάφορα είδη εργασιών που τους ανατίθενται. Αυτή τη στιγμή, αυτόνομοι πράκτορες χρησιμοποιούνται σε ευρύτατη ποικιλία τομέων όπως τα παιχνίδια υπολογιστή .Ο αλληλεπιδραστικός
κινηματογράφος, το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο σχεδιασμός διασυνδέσεων με το χρήστη, η αυτόματη διεύθυνση οχημάτων και διαστημικών σκαφών και ο έλεγχος βιομηχανικών διεργασιών.

 

 

 

Πολυμενίδου Ρούλα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *