ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ openSUSE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ openSUSE

Για να εγκαταστήσετε μια έκδοση του λειτουργικού συστήματος openSUSE θα τρέξετε το
DVD της διανομής αυτής στον υπολογιστή σας πηγαίνοντας στο Bios του υπολογιστή σας και κάνοντας Boot από το DVD. Αφού το DVD “τρέξει” θα εμφανιστεί το παράθυρο της Εικόνας 1 και τότε θα επιλέξετε “Ιnstallation” για να ξεκινήσει η διαδικασία της εγκατάσταση.


Εικόνα 1

Στη συνέχεια όπως βλέπετε στην Εικόνα 2 θα πρέπει να επιλέξετε σε ποια γλώσσα θέλετε να εγκατασταθεί το λειτουργικό καθώς και το Keyboard Layout για τη γλώσσα του πληκτρολογίου και πατήστε το Next για να συνεχίσετε.
Εικόνα 2

Στη συνέχεια όπως βλέπετε στην Εικόνα 3 θα πρέπει να επιλέξετε τη χώρα και την ώρα της ζώνης που βρίσκεστε και πατήστε το Next για να συνεχίσετε.
Εικόνα 3

Στη συνέχεια όπως βλέπετε στην Εικόνα 4 πρέπει να κάνετε τις ανάλογες ρυθμίσεις για τη δημιουργία του διαμερίσματος όπου θα εγκατασταθεί η διανομή και να πατήσετε το Next για να συνεχίσετε.
Εικόνα 4

Στη συνέχεια όπως βλέπετε στην Εικόνα 5 θα συμπληρώσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται για τη δημιουργία χρήστη και θα πατήσετε το Next για να συνεχίσετε.
Εικόνα 5

Στη συνέχεια βλέπετε στην Εικόνα 6 όλες τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει και πατήστε Install για να ξεκινήσει η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος openSUSE 11.4.
Εικόνα 6

Στη συνέχεια βλέπετε στην Εικόνα 7 τις ρυθμίσεις που γίνονται για την εγκατάσταση. Θα χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το βήμα. Ωστόσο περιμένετε να τελειώσει.
Εικόνα 7

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των ρυθμίσεων εγκατάστασης θα σας ζητήσει να κάνετε Reboot Now ή Reboot Later για την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Εσείς θα επιλέξετε να κάνετε Reboot Now και μόλις ξεκινήσει η επανεκκίνηση θα βγάλετε το DVD της διανομής απο τον υπολογιστή σας.

Μετά την επανεκκίνηση θα σας εμφανίσει κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης οι οποίες θα γίνουν αυτόματα.

Μόλις τελειώσουν οι αυτόματες ρυθμίσεις θα έχετε πλέον στον υπολογιστή σας τη διανομή openSUSE την έκδοση 11.4 στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Αυτή η διαδικασία εγκατάστασης είναι για το λειτουργικό σύστημα openSUSE 11.4 με γραφικό περιβάλλον KDE. Η διαδικασία είναι ίδια για όποια έκδοση αλλά και γραφικό περιβάλλον KDE – Gnome της διανομής openSUSE θέλετε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.

Πηγή: http://trupokarudos.com/?p=3495

Ελένη Χαλικιά

Τεχνικός Τεχνολογίας Internet

Μέλος Ελληνικής Κοινότητας openSUSE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *