Προγραμματιστικά προβλήματα – Ιανουάριος 2011


Προγραμματιστικά προβλήματα – Ιανουάριος 2012

 

 1. Αλλαγή τύπου

Χρησιμοποιήστε το typecasting για να γράψετε ένα μικρό προγραμματάκι το οποίο όταν τρέχει θα σας εκτυπώνει τον ακέραιο 65 σαν χαρακτήρα. Αν το γράψετε σωστά, η έξοδός σας θα είναι όπως η εικόνα 1

 1. Βρόχος while

Πόσες φορές θα εκτελεστεί ο βρόχος “while” στον παρακάτω κώδικα αν ένας ακέραιος short έχει μέγεθος 2 bytes;

 

#include<stdio.h>

int main() {   int j=1;   while(j <= 255)   {     printf("%c %d\n", j, j);     j++;   }   return 0; } Α.Άπειρες φορές        Β. 255 φορές Γ. 256 φορές         Δ. 254 φορές

 

Για ακόνισμα του μυαλού

 

Αν βάλετε σε ένα άδειο μπουκάλι ένα νόμισμα και το κλείσετε με ένα φελό, πώς μπορείτε να βγάλετε το νόμισμα χωρίς να σπάσετε το μπουκάλι ή να βγάλετε το φελό;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *